Projekty realizowane w ramach badań statutowych:

Kompetencje zdrowotne (health literacy) osób starszych w zakresie chorób przewlekłych (młodzi naukowcy), kierownik tematu: dr n.med. Anna Mirczak (2017-2018).

Potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej osób przewlekle i terminalnie chorych oraz ich rodzin, kierownik tematu: dr n.med. Anna Mirczak (2017-2018).

Strategia kompleksowego oraz interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin sprawujących opiekę nad dzieckiem nieuleczalnie chorym, kierownik tematu: dr n.med. Anna Mirczak (2017- 2018).

Aktywność edukacyjna osób starszych w wybranych województwach Polski (młodzi naukowcy), kierownik projektu: mgr Katarzyna Białożyt (2017-2018) 

Dyferencjacje obrazów starości w środkach masowego przekazu - kierownik projektu: dr Katarzyna Jagielska (od 2016 r.)

Marginalizacja i dyskryminacja osób starszych  (młodzi naukowcy), kierownik projektu: mgr Katarzyna Białożyt (2015)

Społeczno edukacyjne konteksty jakości życia seniorów - kierownik projektu: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (od 2015 r.)

Poczucie osamotnienia a jakość życia osób starszych - kierownik projektu: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (od 2014 r.)

Uniwersalizm pracy ludzkiej - kierownik projektu: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (od 2014 r.)