Projekty realizowane w ramach badań statutowych:

  1. Dyferencjacje obrazów starości w środkach masowego przekazu - kierownik projektu: dr Katarzyna Jagielska (od 2016 r.)
  2. Społeczno edukacyjne konteksty jakości życia seniorów - kierownik projektu: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (od 2015 r.)
  3. Poczucie osamotnienia a jakość życia osób starszych - kierownik projektu: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (od 2014 r.)
  4. Uniwersalizm pracy ludzkiej - kierownik projektu: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (od 2014 r.)